Υπολογιστής ημερησίων αναγκών σε θερμίδες

Harris J, Benedict F. A biometric study of basal metabolism in man. Washington D.C. Carnegie Institute of Washington, 1919.

  Ανδρες Γυναίκες
       
Ύψος cm in
Βάρος kg lb
Ηλικία έτη mos
 Activity Factor
 Stress Factor           Normal         High 
             

 

Αναγκες βασικού μεταβολισμού (RMR)=

  (kcal/ημέρα)

Συνολικές ημερήσιες ανάγκες=

  (kcal/ημέρα)