Γαστρικο μανικι, sleeve
 

Χειρουργικοί χρόνοι της γαστροπλαστικής Sleeve.

Σκρέκας Γιώργος MD, ISS, EAES, Χειρουργός - Λαπαροενδοσκόπος www.skrekas.net.
FH Sp Registrar St' Marys Hospital, London. Δ/ντης Χειρουργικής Μονάδας Παχυσαρκίας ΙΑΣΩ GENERAL.    ΤEL.210 7484185-8 &  6939 193876 

Η sleeve έχει τις λιγότερες απώτερες επιπλοκές σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη επέμβαση κατά της παχυσαρκίας. Επιπλέον είναι η μοναδική περιοριστική επέμβαση στην οποία δεν τοποθετούνται ξένα σώματα στην κοιλιά και μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο σχεδόν σε όλους, ακόμα και σε ηλικιωμένα άτομα με βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό ή πολύπλοκα προβλήματα υγείας.

Η επέμβαση γίνεται με λαπαροσκοπική μέθοδο, δηλαδή χωρίς τομές, με video και ειδικά εργαλεία. Με γενική αναισθησία η κοιλιά γεμίζει με αέριο (CO2) για να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος εργασίας. Τα εργαλεία και η κάμερα εισέρχονται στην κοιλότητα της κοιλιάς μέσα από τα trocars (εικόνα). Συνήθως χρειάζονται πέντε trocars για την γαστροπλαστική Sleeve (4 x 12 mm και 1 x 15mm).

Ο γαστροκολοκός σύνδεσμος διανοίγεται και κινητοποιείται το μείζον τόξο του στομάχου μεχρι το αριστερό σκέλος του διαφράγματος.  Προσοχή χρειάζεται κατά την παρασκευή του γαστροσπληνικού συνδέσμου ώστε να μην τραυματιστεί ο Σπλήνας. Αφού απολινωθούν τα οπίσθια γαστρικά αγγεία, ο θόλος κινητοποιείται πλήρως. Στη συνέχεια η παρασκευή του μείζονος τόξου εκτείνεται προς τα δεξιά, μέχρι περίπου 4-5 εκατοστά από τον πυλωρό.

 

Όταν ολοκληρωθεί η κινητοποίηση του μείζονος τόξου και του θόλου του στομάχου, ο στόμαχος διατέμνεται παράλληλα προς το έλλασσον τόξο με αυτόματο κοπτοράπτη Endo-GIA (US Surgical). Ξεκινώντας από το μείζον τόξο, 2-3 cm απο τον πυλωρό και με οδηγό bougie 36Fr,  ο στόμαχος διαιρείται μέχρι τη γωνία του His. Το στομάχι έχει πλέον σωληνοειδές σχήμα με χωρητικότητα λιγότερο από 150 ml. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, η γραμμή συρραφής ενισχύεται με ραφές.

Το παρασκεύασμα της εκτομής (θόλος και το μεγαλύτερο μέρος του σώματος του στομάχου)  αφαιρείται μέσω της οπής του μεγαλύτερου trocar (των 15 mm). Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο όπως είναι εμφανές και από την εικόνα, στις 15 μέρες μετά την επέμβαση.  

© 2003-2005 goMED Ltd. All rights reserved.