Ευρωπαϊκές αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για τη χειρουργική κατά της παχυσαρκίας.

Interdisciplinary European Guidelines for Surgery for Severe (Morbid) Obesity. Obesity Surgery, 2007Feb;17(2):260-70  

Μετάφραση: Σκρέκας Γεώργιος MD, ISS, EAES (http://www. skrekas.net)

 

Αυτή η θέση αποτελεί έργο της Συνεργατικής Επιστημονικής Επιτροπής για τη Βαριατρική χειρουργική (BSCG). Η επιτροπή αυτή δημιουργήθηκε το 2005 και εκπροσωπεί τους κυριότερους διεθνείς επιστημονικούς φορείς που ασχολούνται με την παχυσαρκία και τη θεραπεία της. Οι επιστημονικές εταιρείες που εκπροσωπούνται, είναι: το Ευρωπαϊκό τμήμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χειρουργικής κατά της Παχυσαρκίας (IFSO-EC), η Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Μελέτη της Παχυσαρκίας (EASO), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Παιδικής Παχυσαρκίας (ECOG) και η Διεθνής Ομάδα Δράσης κατά της παχυσαρκίας (IOTF). Με την έκδοση των βασικών αρχών και κατευθυντήριων οδηγιών, η BSCG αποσαφήνισε τις Ευρωπαϊκές θέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Για τη σύνταξη του κειμένου που δημοσιεύθηκε το 2007 στο περιοδικό Obesity Surgery, ελήφθησαν υπ' όψη οι απόψεις κορυφαίων ειδικών του είδους και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Από την επιστημονική ομάδα της BSCG αναφέρθηκε επίσης ότι θέματα που θα μελετηθούν στο μέλλον είναι οι προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών κέντρων βαριατρικής χειρουργικής (Centers of Excellence), η αξιολόγηση των χειρουργών που θα ασκούν τη βαριατρική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι προϋποθέσεις αποζημίωσης βαριατρικών επεμβάσεων από ιδιωτικές ασφάλειες. Τα μέλη της BSCG έχουν την πεποίθεση ότι το έργο τους θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ιατρικής και χειρουργικής φροντίδας των βαριατρικών ασθενών.  

http://www.springerlink.com/content/kr3m628v1g586130/

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ


  Ενδείξεις - Αντενδείξεις Βαριατρικής χειρουργικής

  Η προεγχειρητική εκτίμηση του ασθενούς

  Ανασκόπηση χειρουργικών τεχνικών

  Επιλογή της κατάλληλης βαριατρικής τεχνικής

  Η μετεγχειρητική παρακολούθηση

  Αποτυχία μετά απο βαριατρική χειρουργική
Ενδείξεις βαριατρικής χειρουργικής

Ασθενείς ηλικίας 18-60 ετών, με:

1)  

ΒΜΙ > 40

2) 

ΒΜΙ 35-40 με συνυπάρχουσα παθολογία και στους οποίους η χειρουργική αναμένεται να προσφέρει σημαντική βελτίωση (πχ μεταβολικά προβλήματα, καρδιοαναπνευστικά νοσήματα, βαριές μορφές αρθροπάθειας, σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση)

3) 

Το κριτήριο του ΒΜΙ αφορά το παρόν ΒΜΙ ή ένα προηγούμενο ψηλό ΒΜΙ που συμβάλλει στη σοβαρότητα της συνυπάρχουσας παθολογίας. Σημειώστε ότι:

α. Η πρόσφατη απώλεια βάρους όταν οφείλεται σε κάποιο εντατικό πρόγραμμα προετοιμασίας ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ για το σχεδιαζόμενο χειρουργείο, ακόμα και όταν το παρόν ΒΜΙ δεν πληρεί τα κριτήρια χειρουργικής αντιμετώπισης.

β. Η χειρουργική αντιμετώπιση έχει επίσης ένδειξη σε άτομα που μετά από ένα πετυχημένο πρόγραμμα συντηρητικής θεραπείας παρουσιάζουν αύξηση βάρους, ανεξάρτητα από το παρόν ΒΜΙ.

Κατάλληλα για χειρουργική αντιμετώπιση θεωρούνται τα άτομα εκείνα στα οποία η προηγούμενη θεραπευτική αντιμετώπιση με συντηρητικά μέσα δεν απέδωσε κάποια σημαντική ή μόνιμη απώλεια βάρους. Σαν προϋπόθεση ορίζεται η αποδεδειγμένη συμμόρφωση των ασθενών με τα ιατρικά ραντεβού.

Βαριατρική χειρουργική στην εφηβική ηλικία

Πρόγραμμα βαριατρικής χειρουργικής για παιδιά και εφήβους μπορεί να υλοποιηθεί μόνο σε κέντρα με μεγάλη εμπειρία στη χειρουργική αντιμετώπιση παχυσαρκίας ενηλίκων που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μια πολύπλευρη αντιμετώπιση, και παρέχουν τη δυνατότητα συνεχούς κάλυψης από ειδικότητες παιδιατρικής / παιδοχειρουργικής, διαιτολογίας και παιδοψυχολογίας. Στους εφήβους με βαριά παχυσαρκία, η χειρουργική ενδείκνυται όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1)

ΒΜΙ >40 (ή στην 99,5η εκατοστιαία καμπύλη βάρους) με ένα τουλάχιστον συνυπάρχον πρόβλημα υγείας, που σχετίζεται με την παχυσαρκία.

2)

Έχει προηγηθεί προσπάθεια συντηρητικής αντιμετώπισης διάρκειας 6-12 μηνών σε κάποιο εξειδικευμένο κέντρο.

3)

Η ανάπτυξη έχει ολοκληρωθεί και υπάρχει σκελετική ωρίμανση.

4)

Ο ασθενής έχει τη δυνατότητα και μπορεί να συνεργαστεί με τους ιατρούς και τον ψυχολόγο πριν και μετά την επέμβαση.

5)

Υπάρχει διάθεση συνεργασίας και συμμετοχής στο πρόγραμμα μετεγχειρητικής παρακολούθησης.

6)

Υπάρχει η δυνατότητα χειρουργικής αντιμετώπισης σε μια εξειδικευμένη παιδιατρική μονάδα (νοσηλεία, αναισθησία, παιδοψυχολόγος, μετεγχειρητική παρακολούθηση)

Σε άτομα που πάσχουν από γενετικές διαταραχές όπως το σύνδρομο Prader-Willi, η βαριατρική χειρουργική αποφασίζεται μόνο μετά από προσεκτική αξιολόγηση του περιστατικού και μετά από γνωμοδότηση ειδικής επιτροπής που απαρτίζεται από εξειδικευμένους παθολόγους, χειρουργούς και παιδιάτρους.

Βαριατρική χειρουργική σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.

Η πιθανότητα χειρουργικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας σε άτομα ηλικίας άνω των 60, θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα αναμενόμενα ωφέλη από την απώλεια βάρους θα πρέπει να αποσαφηνίζονται και να είναι τέτοια που υπερκαλύπτουν τον οποιοδήποτε χειρουργικό κίνδυνο. Το κύριο όφελος από τη βαριατρική χειρουργική σ’ αυτούς τους ασθενείς είναι η βελτίωση στην ποιότητα διαβίωσης, ενώ δεν αναμένεται να παραταθεί η χρονική διάρκεια της ζωής λόγω της χειρουργικής.

Αντενδείξεις Βαριατρικής χειρουργικής.

1) 

Απουσία αποδεδειγμένης προσπάθειας για συντηρητική θεραπεία.  

2)

Άτομα που δεν θέλουν ή δεν έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν σε μακροχρόνια προγράμματα μετεγχειρητικής παρακολούθησης.  

3)

Μη σταθεροποιημένες ψυχωσικές διαταραχές, βαριά κατάθλιψη και διαταρχές προσωπικότητας. Τέτοιοι ασθενείς μπορούν να χειρουργηθούν μόνο με τη συγκατάθεση ψυχιάτρου που έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.  

4)

Εξάρτηση από αλκοόλ και τοξικές ουσίες.  

5)

Συνυπάρχουσες παθήσεις που περιορίζουν το προσδόκιμο της ζωής.  

6)

Άτομα που είναι ανίκανα να αυτοεξυπηρετηθούν και δεν έχουν οικογενειακή ή κοινωνική υποστήριξη.  

 

Back to Top

 

 

 

 

 

 

Προεγχειρητική εκτίμηση του ασθενούς

 

Η βαριατρική χειρουργική απαιτεί μια πολύπλευρη προεγχειρητική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς. Η προεγχειρητική εκτίμηση απαιτεί ομαδική δουλειά και πρέπει να γίνεται από ειδικότητες με εμπειρία στη χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Τα κυριότερα μέλη μιάς τέτοιας ομάδας συνήθως είναι:

 • Παθολόγος

 • Χειρουργός

 • Αναισθησιολόγος

 • Ψυχίατρος ή Ψυχολόγος

 • Διαιτολόγος ή Διατροφολόγος

 • Νοσηλεύτρια ή Κοινωνική λειτουργός

Οι προγραμματισμένοι για βαριατρική επέμβαση ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται στον συνήθη προεγχειρητικο έλεγχο, όπως και για οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση. Στα πλαίσια της προεγχειρητικής προετοιμασίας θα πρέπει επιπλέον να γίνονται:

 • Εκτίμηση της θρεπτικής και της γενικής κατάστασης (βλέπε παρακάτω) 

 • Ενημέρωση και διευκρίνηση των μετεγχειρητικών διαιτολογικών δεδομένων 

 • Εντατικοποίηση της θεραπείας για τη μέγιστη βελτίωση των συνυπαρχόντων προβλημάτων υγείας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος του χειρουργείου 

 • Εκτίμηση της όλης κινητοποίησης και της θέλησης του ασθενούς για συμμετοχή στο πρόγραμμα μετεγχειρητικής παρακολούθησης

 • Επιβεβαίωση ότι ο ασθενής έχει όντως πληροφορηθεί και κατανοήσει πλήρως τα προσδοκώμενα ωφέλη, τις επιπτώσεις και τους κινδύνους του χειρουργείου, καθώς και την ανάγκη μακροχρόνιας ιατρικής παρακολούθησης 

 • Επιβεβαίωση ότι ο ασθενής έχει πληροφορηθεί και αντιλαμβάνεται την πιθανότητα μιάς περιορισμένης επιτυχίας ή και αποτυχίας της επέμβασης 

 • Επιβεβαίωση ότι ο ασθενής είναι πράγματι σε θέση να δώσει μια έγγραφη συγκατάθεση στην οποία συμπεριλαμβάνονται η αποδοχή του κινδύνου και η δέσμευση για αλλαγές στο lifestyle και συμμετοχή στο πρόγραμμα μετεγχειρητικής παρακολούθησης. 

Σε μερικές περιπτώσεις και ανάλογα με τη γενική τους κατάσταση ή το είδος της σχεδιαζόμενης επέμβασης, οι υποψήφιοι ασθενείς μπορεί να υποβάλλονται εκτός από τον συνήθη προεγχειρητικό έλεγχο και σε ορισμένες άλλες ειδικές εξετάσεις, όπως:

 • Μελέτη ύπνου και Πνευμονολογική εκτίμηση

 • Ενδοκρινολογικό έλεγχο και έλεγχο του μεταβολισμού

 • Γαστροσκόπηση (Helicobacter pylori)

 • Μελέτη σύνθεσης σώματος

 • Μέτρηση οστικής πυκνότητας

 • Έμμεση θερμιδομετρία

 

  Back to Top

 

 

 

 

 

 

Ανασκόπηση των διαφόρων χειρουργικών τεχνικών

Περιοριστικές επεμβάσεις (περιορίζουν την ποσότητα της προσλαμβανόμενης τροφής)

 • Κάθετη γαστροπλαστική (διαμερισματοποίηση)

 • Κάθετη γαστρεκτομή (sleeve)

 • Περίδεση στομάχου με δακτύλιο (ρυθμιζόμενο ή μη)

 • Γαστρική παράκαμψη (by-pass) βραχείας ή μακράς έλικας

Επεμβάσεις που περιορίζουν την απορόφηση θρεπτικών συστατικών και ενέργειας

 • Χολοπαγκρεατική εκτροπή (Scopinaro)

 • Χολοπαγκρεατική εκτροπή με 12δακτυλικό αποκλεισμό (Duodenal switch)

 • Εκτεταμένη γαστρική παράκαμψη (κοινό κανάλι<100cm)

 • Συνδυασμένες (μικτές) επεμβάσεις

Οι λαπαροσκοπικές τεχνικές θα πρέπει να θεωρούνται ως η πρώτη επιλογή, εκτός εαν υπάρχει αντένδειξη λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών ή της κατάστασης του ασθενούς.

 

   

Back to Top

 

 

 

 

 

Επιλογή της καταλληλότερης βαριατρικής τεχνικής

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα για την καταλληλότητα της κάθε επέμβασης για μια δεδομένη περίπτωση. Για την εκτίμηση αυτή, οι περισσότεροι ειδικοί χρησιμοποιούν κάποιους «προγνωστικούς» παράγοντες, όπως:

 • ΒΜΙ

 • Ηλικία

 • Φύλο

 • Κατανομή λίπους

 • Συνύπαρξη διαβήτη ή δυσλιπιδαιμίας

 • Παρουσία ψυχογενούς υπερφαγίας

 • Χαμηλό ΙQ

 • Παρουσία διαφραγματοκήλης

 • Παρουσία γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

 • Προσδοκίες και στόχοι του ασθενούς

Η αναμενόμενη μετεγχειρητική απώλεια καθώς και η μακροπρόθεσμη σταθερότητα του βάρους είναι σαφώς μεγαλύτερη με τις δυσαπορροφητικές επεμβάσεις. Ο κίνδυνος όμως μετεγχειρητικών και απώτερων μεταβολικών επιπλοκών είναι πολλαπλάσιος.

Οι βαριατρικές επεμβάσεις θα πρέπει να διενεργούνται σε ειδικά νοσηλευτικά κέντρα που έχουν εξειδικευμένο προσωπικό, επαρκή εξοπλισμό και δυνατότητες πολύπλευρης θεραπευτικής προσέγγισης. Σε κάθε περίπτωση, κεντρικό πρόσωπο της ομάδας είναι ο χειρουργός. Η περιστασιακή διενέργεια βαριατρικών επεμβάσεων δεν συνιστάται και πρέπει να αποφεύγεται. Σε περίπτωση που κάποιος ασθενής πρέπει ή επιθυμεί να υποβληθεί σε κάποια επέμβαση στην οποία δεν υπάρχει ικανή εμπειρία, θα πρέπει να παραπέμπεται σε άλλο κέντρο ή χειρουργό με ικανή εμπειρία σ’ αυτή τη συγκεκριμένη τεχνική. Μετά από μια πετυχημένη βαριατρική επέμβαση, μπορεί να απαιτηθεί επανορθωτική/πλαστική χειρουργική.

   

 

Back to Top

 

 

 

 

 

 

Μετεγχειρητική παρακολούθηση

Η νοσηρά παχυσαρκία είναι επίμονη νόσος. Ο θεράπων παθολόγος ιατρός και ο χειρουργός είναι αμφότεροι συνυπεύθυνοι για τη θεραπεία και την παρακολούθηση των συνυπαρχουσών παθήσεων αλλά και της γενικότερης κατάστασης του ασθενούς, πριν και μετά το χειρουργείο.

Οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν σαφείς μετεγχειρητικές οδηγίες και περιοδικό κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο. Ο χειρουργός είναι υπεύθυνος για όλα τα πιθανά μετεγχειρητικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο ασθενής και που απορρέουν από την επέμβαση. Ο θεράπων παθολόγος είναι υπεύθυνος για τη μακροχρόνια παρακολούθηση και θεραπεία της παχυσαρκίας, των παθήσεων που συνδέονται με αυτή, καθώς και των απώτερων μεταβολικών συνεπειών της επέμβασης. Το αποτέλεσμα εξαρτάται μεταξύ άλλων και από τη συνεργασία και συμμόρφωση του ασθενούς με τα δεδομένα του προγράμματος μετεγχειρητικής παρακολούθησης.

Στη φάση της ταχείας απώλειας βάρους, χρειάζεται να ληφθεί ειδική φροντίδα για:

 • Πιθανά διατροφικά ελλείμματα βιταμινών, ιχνοστοιχείων και πρωτεϊνης

 • Ρύθμιση δόσης φαρμάκων που λαμβάνονται για τυχόν συνυπάρχουσες παθήσεις, όπως διαβήτη, υπέρταση, επιληψία, ψυχιατρικές παθήσεις, κλπ

Μετά από βαριατρική επέμβαση, οι ασθενείς πρέπει να ακολουθούν με υπευθυνότητα τις μετεγχειρητικές ιατρικές οδηγίες και χρειάζονται περιοδική ιατρική παρακολούθηση εφ’ όρου ζωής. Υποχρέωση του νοσοκομείου που λειτουργεί ως κέντρο βαριατρικής χειρουργικής αποτελεί εκτός από την τακτική ιατρική παρακολούθηση και η διασφάλιση άμεσης πρόσβασης των ασθενών στο τμήμα επειγόντων, σε 24ωρη βάση.

Πρόγραμμα μετεγχειρητικής παρακολούθησης

Σ’ όλους τους ασθενείς πρέπει να χορηγείται πληροφοριακό σημείωμα για την επέμβαση, τις πιθανές μετεγχειρητικές επιπλοκές, το είδος και την προέλευση των πάσης φύσεως εμφυτευμάτων (όταν υπάρχουν). Στη συνέχεια, περιγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενός προγράμματος μετεγχειρητικής παρακολούθησης:

Μετά από περιοριστικές επεμβάσεις.

Ρυθμιζόμενος γαστρικός δακτύλιος

Τον πρώτο χρόνο, παρακολούθηση τουλάχιστον κάθε τρείς μήνες, με αρχή τον 1ο μετεγχειρητικό μήνα. Η παρακολούθηση και οι ρυθμίσεις της συσκευής συνεχίζονται τακτικά μέχρι να επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια απαιτείται ιατρική παρακολούθηση τουλάχιστον άπαξ ετησίως. Στις επισκέψεις γίνεται η κλινική εκτίμηση της πορείας και της μεταβολικής και θρεπτικής κατάστασης, χορηγούνται τα κατάλληλα διατροφικά συμπληρώματα και ρυθμίζονται οι δόσεις των τυχόν λαμβανομένων φαρμάκων.

Οι ρυθμίσεις του δακτυλίου θα πρέπει να γίνονται:

 • Με κριτήριο την απώλεια βάρους και το είδος της συσκευής

 • Βάσει της κλινικής εμπειρίας του ιατρού

 • Από ειδικά εκπαιδευμένο ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό που διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία (χειρουργοί, νοσηλευτές, ακτινολόγοι κλπ) 

Διαμερισματοποίηση, κάθετη γαστρεκτομή (Sleeve), σταθεροί δακτύλιοι

Η συνιστώμενη μετεγχειρητική παρακολούθηση είναι ίδια με αυτλη του γαστρικού δακτυλίου, με τη διαφορά ότι δεν χρειάζονται ρυθμίσεις.

Γαστρική παράκαμψη (bypass)

Πρώτος έλεγχος τον 1ο μήνα, με μετεγχειρητική παρακολούθηση τουλάχιστον κάθε τρίμηνο για τον πρώτο χρόνο, κάθε 6 μήνες για το δεύτερο χρόνο και μια φορά ετησίως για το υπόλοιπο της ζωής.

Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν συστηματικά πολυβιταμινούχα διατροφικά συμπληρώματα για να αντισταθμίσουν τη μειωμένη απορρόφηση.

Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο σε εργαστηριακό έλεγχο προκειμένου να εκτιμηθεί η θρεπτική και μεταβολική τους κατάσταση. Στις εξετάσεις συμπεριλαμβάνεται η μέτρηση αιμοσφαιρίνης, σακχάρου (HbA1c για τους διαβητικούς), βιοχημικός έλεγχος ήπατος και νεφρών και επίπεδα αλβουμίνης, βιταμινών Β12 και D3, παραθορμόνης, σιδήρου, φερριτίνης, ασβεστίου, μαγνησίου και ψευδαργύρου.

Σε περίπτωση μη ανοχής γαλακτοκομικών λόγω δευτεροπαθούς αλακτασίας, χορηγείται λακτάση από του στόματος.

Το πρώϊμο dumping αντιμετωπίζεται με καλή ενυδάτωση πριν το φαγητό και διατροφολογικές παρεμβάσεις.

Το όψιμο dumping που προκαλέιται από υπογλυκαιμία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ειδική αντιμετώπιση.

Μετά από επεμβάσεις που περιορίζουν την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι:

Χολοπαγκρεατική παράκαμψη

Πρώτος έλεγχος τον 1ο μήνα, με μετεγχειρητική παρακολούθηση τουλάχιστον κάθε τρίμηνο για τον πρώτο χρόνο, κάθε 6 μήνες για το δεύτερο χρόνο και μια φορά ετησίως για το υπόλοιπο της ζωής. Ο εργαστηριακός έλεγχος είναι απαραίτητος για την εκτίμηση και την υποστήριξη της θρέψης και τη ρύθμιση των φαρμάκων.

Εργαστηριακές εξετάσεις τον 1ο, 4ο και 12ο μήνα και στη συνέχεια κάθε χρόνο για τη υπόλοιπη ζωή.

 • Βιοχημικός έλεγχος ήπατος

 • Γενική αίματος

 • Επίπεδα κρεατινίνης, αλβουμίνης, βιταμινών Β12 και D3, παραθορμόνης, οστικής αλκαλικής φωσφατάσης, σιδήρου, φερριτίνης, τρασφερρίνης, ασβεστίου, μαγνησίου και ψευδαργύρου.

 • Χρόνος προθρομβίνης

 • Γενική ούρων

Χορηγούνται πάντα συμπληρώματα υδατοδιαλυτών και λιποδιαλυτών βιταμινών (A,D,E,K) και Ασβεστίου (συνιστώμενη δόση 2gr ημερησίως)

Η συνιστώμενη ελάχιστη ημερήσια πρόσληψη πρωτεϊνης είναι ~ 90gr

Η τακτική χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμινών και μικροθρεπτικών συστατικών αντισταθμίζει τη μειωμένη απορρόφηση. Χορηγούνται απο του στόματος προληπτικά. Σε περίπτωση ωστόσο σοβαρών ελλειμάτων, η χορήγηση συμπληρωμάτων (εκτός του ασβεστίου) πρέπει να γίνεται παρεντερικά.

Για χρονικό διάστημα 12 μηνών μετά την επέμβαση, συνιστάται η τακτική χορήγηση σκευασμάτων που μειώνουν τη γαστρική οξύτητα (H2 blockers/ PPIs)

Για την αντιμετώπιση εντερικών κωλικών, μετεωρισμού, δυσοσμίας κοπράνων και αερίων συνιστάται η χορήγησησκευασμάτων Νεομυκίνης ή Μετρονιδαζόλης ή Παγκρεατικών ενζύμων από του στόματος.

   

 

Back to Top

 

 

 

 

 

Αποτυχία μετά απο βαριατρική επέμβαση

Η μακροχρόνια μετεγχειρητική παρακολούθηση του βαριατρικού ασθενούς από το βαριατρικό κέντρο, στοχεύει εκτός από τη διασφάλιση της υγείας του και στην ενίσχυση της προσπάθειας για υιοθέτηση μόνιμων αλλαγών στη διατροφή και το lifestyle. Παρ’ όλα αυτά τα επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι κάποιο ποσοστό ασθενών δεν θα πετύχει ή δεν θα διατηρήσει μια αξιόλογη απώλεια βάρους. Σε τέτοιες περιπτώσεις και εφ’ όσον υπάρχει ιατρική ένδειξη, οι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν με κάποια περισσότερο δραστική χειρουργική τεχνική.

 

Back to Top

 

 © 2003-2009 goMED Ltd. All rights reserved.